marts 2021

Lai ir slavēts Kristus! Mīļie draudzes ļaudis, 17.februārī esam iesākuši šīgada Lielā gavēņa laiku – ceļu uz gadskārtējām Lieldienu svinībām, kurās atceramies un svinam Kristus augšāmcelšanos.

lai gan vīrusa pandēmija ienes savas korekcijas mūsu gan svētku, gan ikdienas dzīvē, dzīve nestāv uz vietas, jo vairāk tāpēc, ka viss ir Dieva rokās. Lūdzot Dievmātes un visu svēto aizbildniecību, pulcēsimies uz dievkalpojumiem, ievērojot ierobežojumus, kurus ir noteikusi valdība.

Mūsu augstajā baznīcā marta mēnesī dievkalpojumi notiks sekojošos datumos: 14.martā – Lielā gavēņa IV svētdienā, plkst.15.00.; 19.martā – svētā Jāzepa, Dievmātes Līgavaiņa lielos svētkos, plkst.15.00.; 21.martā – Lielā gavēņa V svētdienā, plkst.15.00.; 25.martā – Kunga pasludināšanas svētkos, plkst.15.00. un 28.martā – Kunga ciešanu jeb Pūpolu svētdienā, plkst.15.00.

Ar lielu prieku gribu arī paziņot, ka turpinās lieli restaurācijas darbi krustāsistā Kristus un pašam krustam, kas atradās vairākus gadu desmitus sākumā uz baznīcas priekšējās, bet pēc tam – uz baznīcas altāra ārējās sienas. Atklājās, ka attēls ir vērtīgs meistardarbs, kuru varētu datēt ar 18 gs. Pēc restaurācijas un konservācijas darbiem krusts ar krustāsisto Kristu atradīsies baznīcas iekšpusē un būs pieejams apskatei.

Tāpat turpinās restaurācijas darbi krustaceļa svētbildēm.

Gribu pateikties visiem par ziedojumiem un sirds darbu, kuru veltāt savai baznīcai.

Dieva svētību novēlot, jūsu draudzes priesteris Vjačeslavs