2019.gada aprīlis

Lai ir slavēts Kristus! Mīļie draudzes locekļi! Aprīļa mēnesī dievkalpojumi būs sekojošos datumos: 7.aprīlī – plkst. 15.00.Lielā gavēņa V svēt­die­na; 14.aprīlī – plkst. 15.00.KUNGA CIEŠANU jeb PŪPOLU SVĒTDIENA; 20.aprīlī – plkst. 17.00.KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS LIELO SVĒTKU VIGILIJA; 21.aprlīlī – plkst. 15.00.KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS LIELIE SVĒTKI; 28.aprīlī – plkst. 15.00.Lieldienu II svēt­die­na.