DIEVKALPOJUMI 2020.gada MARTĀ un APRĪLĪ

Esam iesākuši kopā ar visiem katoļticīgajiem Lielā gavēņa laiku un ejam pretī Kristus augšāmcelšanās uzvarai. Dievkalpojumi martā ir sekojošos datumos: 8., 15., 19., 22., 25., 29. – plkst. 15.00. Dievkalpojumi aprīlī ir paredzēti: 5., 19., 26. – plkst. 15.00., bet 11. – Lieldienu vigilija – plkst.17.00.